Bog udgivelse, Luster of Eternity

Vores liv var usikkert,
Vores liv er usikkert,
Vores liv vil være usikkert,
Så længe vil vores eksistens forblive.

Hvis det ikke var sådan, ville menneskelig eksistens være på randen af udryddelse inden mange mange år.

Luster of Eternity, chapter-7

Luster of Eternity ISBN 1413735746, blev skrevet om Vedisk astrologi af Asish Kumar Das beskrev menneskelige fordele ved astrologisk videnskab. Nøjagtige svar på 32 relevante forespørgsler og offentliggørelse, hvor læserne finder den nye, PLUS FOUR (+4) TEORI og TIDSCYKLUS I 1 MINUTE. Disse teorier er tilføjelsen af nye begreber i videnens verden.

Bogen blev udgivet af:-

PublishAmerica, LLLP, FREDERICK, MARYLAND 21705, U.S.A.

Publish America

LUSTER OF ETERNITY, den værdifulde udgivelse blev skrevet i lyset af Vedisk videnskab.

bog

Mennesket vandrer rundt i de tre verdener i deres respektive enhed; dvs. Krop, sind og sjæl.

Krop, sind og sjæl - udgivelse

Alle tre enheder kræver næring til henholdsvis deres modning og manifestation. Da menneskelivet ender med fremkomsten af de tre faktorer, dvs. a) Alderdom, b) Sygdomme og c) Død. I den materialistiske verden har de tre faktorer fået et nyt navn, dvs. a) Mand, b) Maskine og c) Penge; således påvirker de tre faktorer vores liv på forskellige måder. Mad stiller sulten i vores krop, viden beroliger vores sind og spiritualitet lindrer vores sjæls tørst. Vedisk videnskab er et meget omfattende emne, så uden at have omfattende viden kan ingen indse det.

Efter udgivelsen af bogen var jeg personligt stødt på et stort antal ikke-troende, som er myndigheder inden for forskellige fag, der arbejder på nogle fremtrædende universiteter. Disse mennesker tog senere min astrologiske vejledning.

Pluto - udgivelse

Pluto er den mindste, koldeste og fjerneste planet fra Solen. Det tager 248 år at gå i kredsløb om Solen og har en måne, Charon. Det blev opdaget af den amerikanske astronom, Clyde Tombaugh i 1930. Pluto har den højeste følsomhed over for varme og kulde på grund af sin elliptiske bevægelsesvej rundt om Solen.

Hvis vi ville kende Plutos masse før, 248 år, så kunne det let differentiere omfanget af dets formindskelse. Men rekorden er ikke med os, da vi først opdagede planeten i 1930. Derfor er det for tidligt at offentliggøre og gøre nogen konklusion om planeten, der bevæger sig langsommest.

Denne publikation understreger, at Pluto vil dukke op igen med sin fremtrædende masse ved at ryste sin såkaldte dværgisme af ved udgangen af året, 2012. Planetens komplette masse, Pluto, vises igen i 2021.

- Published on 26th August 2006
Udover udgivelse,
  1. Planetoplysninger D
  2. Fødselsnummer
  3. Sports år
  4. Sports Måneder
  5. Sports konsulent
Astrologi kan berolige alle impulser fra et nysgerrigt sind.
- Asish Kumar Das
Astrocopia.com er udgivet på forskellige sprog. Kopiering af indhold er forbudt.
Alle rettigheder forbeholdes. © 2007-2024
"HARE KRSNA"